IT Blog iz oblasti kompjutera, software, interneta, wordpress-a, telefona i puno zanimljivih tutorijala.

webp datoteka

Šta je .WEBP datoteka?

Osnove Google-ovog laganog formata slikovnih datoteka za web sajtove. WebP datoteka je format datoteke za slike koji je razvio Google. Smanjuje veličinu slikovnih datoteka uz zadržavanje kvaliteta. WebP datoteke ubrzavaju…

Continue reading
0 Comments