IT Blog iz oblasti kompjutera, software, interneta, wordpress-a, telefona i puno zanimljivih tutorijala.

Sta je RSS

Šta je RSS Sitemap?

Za razliku od tradicionalnih XML mapa sajta koje su obično velike, RSS mape sajta su male jer sadrže samo najnovija ažuriranja vašeg sajta. Google češće indeksira RSS mape sajta što…

Continue reading
0 Comments