IT Blog iz oblasti kompjutera, software, interneta, wordpress-a, telefona i puno zanimljivih tutorijala.

Staticka ip adresa

Šta je statička IP adresa?

Objašnjenje statičke IP adrese i kada biste trebali da je koristite. Statička IP adresa je IP adresa koja je ručno konfigurisana za uređaj umesto one koju je dodelio DHCP server….

Continue reading
0 Comments