Sta je RSS

Šta je RSS Sitemap?

Za razliku od tradicionalnih XML mapa sajta koje su obično velike, RSS mape sajta su male jer sadrže samo najnovija ažuriranja vašeg sajta.

Google češće indeksira RSS mape sajta što pomaže bržem indeksiranju vaših ažuriranja sadržaja i poboljšava WordPress SEO rangiranje.

Dobar način da razmislite o tome je da vaša XML mape sajta daju Google-u informacije o svim objavama i stranicama na vašem web sajtu. Dok RSS mapa sajta ažurira Google na sadržaju koji je nedavno ažuriran.

Za optimalno indeksiranje, Google preporučuje korišćenje i xML mapa sajta i RSS mapa sajta.

U zavisnosti od tipa web sajta koji imate, možda ćete želeti da dodate video mapu sajta i mapu sajta za vesti uz RSS mapu sajta za maksimalne prednosti SEO.