Windows precice na tastaturi

Windows 10 prečice na tastaturi

Windows 10 prečice na tastaturimogu da nam uštede vreme i ubrzaju neke radnje. Umesto da koristimo miša, tražimo opcije i klikćemo dovoljno je da pritisnemo par tastera na tastaturi i određena radnja biće obavljena odmah.

Windows 10 prečice
Windows 10 prečice

WINDOWS 10 PREČICE NA TASTATURI

Kombinacija tasteraRadnja koja se obavlja
Ctrl + XKopira i istovremeno briše odabrano (tekst, fajl i drugo)
Ctrl + CKopira odabrano (tekst, fajl i drugo)
Ctrl + VIspisuje ono što ste kopirali sa prethodne dve komande.
Ctrl + ZVraća Vas jedan korak u nazad (kada nešto pogrešite, npr)
Ctrl + YIde jedan korak napred (suprotno od prethodne prečice)
Alt + TabPrebacuje se sa jedne na drugu otvorenu aplikaciju (prozor)
Alt + F4Isključuje – zatvara aktivni prozor (aplikaciju)
Windows logo + LZaključava računar (prikazuje login ekran pri sledećem pristupu)
Windows logo + DPrikazuje i skriva sadržaj radne površine
F2Pokreće akciju za izmenu naziva fajla
F3Pokreće pretragu za fajlom ili folderom u File Exploreru
F4Prikazuje adresno polje u File Exploreru
F5Osvežava aktivni prozor (aplikaciju)
F6Prebacuje fokus sa elementa na element u okviru vidljive aplikacije
F10Otvara izbornik aktivne aplikacije
Alt + F8Prikazuje lozinku u polju za prijavu
Alt + EnterPrikazuje svojstva odabranog fajla ili foldera, aplikacije
Alt + SpacebarPrikazuje prečice na tastaturi za aktivni prozor
Alt + strelica na levoVraća se korak nazad (npr. kod pregleda interneta)
Alt + strelica na desnoIde korak napred (npr. kod pregleda interneta)
Alt + Page UpPomera sadržaj onoga što gledate na gore za jednu veličinu ekrana
Alt + Page DownPomera sadržaj onoga što gledate na dole za jednu veličinu ekrana
Ctrl + F4Zatvara aktivni dokument (ako imate aplikaciju koja prikazuje više dokumenata u punom ekranu)
Ctrl + AOdabira sve u prozoru ili aplikaciji (npr. sve fajlove u nekom folderu)
Ctrl + DBriše odabrano
Ctrl + ROsvežava aktivni prozor ili aplikaciju
Ctrl + strelica na desnoPomera pokazivač na početak sledeće reči
Ctrl + strelica na levoPomera pokazivač na početak prošle reči
Ctrl + strelica na dolePomera pokazivač na početak sledećeg pasusa
Ctrl + strelica na gorePomera pokazivač na početak prethodnog pasusa
Ctrl + Alt + TabLista sve otvorene aplikacije ili prozore

Možda vas zanima: Najbolji servis za slanje velikih datoteka

Koja je vas omiljena prečica?